Jeppe Eberlein

Jeppe Eberlein

I den danske kunstner Jeppe Eberleins fortættede billedverden mødes beskueren af dybe perspektiviske kompositioner og polymorfe farvestrukturer. På store og små lærreder udfoldes dramatiske scener, hvis indhold synes både umiddelbart og underligt gådefuldt. Skæve monolitter og organiske ellipser vikles ind i fragmenter af genkendelig form, alt sammen i et illusorisk landskab, hvor hverken stringens eller forvrængning synes at forblive konstant. Visuelle så vel som tekstuelle koder konfronterer beskueren og ansporer til, at vi forfølger vor egne poetiske stier længere ind i maleriets flugtlinier. Særligt hverdagens eksistentielle natur fascinerer Eberlein, hvorfor han ofte pendulerer næsten rytmisk mellem referencer til ordinær fysisk væren og underbevidsthedens kompleksitet. Glimt af alternativ eksistens og intime tankemønstre blandes med billeder af teknologisk materiale og banale produktive systemer. Lærredet bliver som et reservoir for akkumuleret data - et sammensurium af potentielle idéer og sære abstraktioner i irrationel og evig progression. Eberleins værkkreds er karakteriseret ved en mathed i malingens overflade. Denne æstetiske overvejelse skal ses i sammenhæng med kunstnerens ønske om at skabe dragende rumligheder, der ikke er glatte spejlinger af det sete, men surreelle og destabiliserende fortolkninger af sanselige indtryk. Ved at opløse spatiale grænser inviterer ham sine beskuere ind i et flydende univers, en mosaik, der konstruerer og nedbryder sig selv gang på gang. Jeppe Eberleins billedverden regeres således af paradokser, bagvendte filosofier, støjende orden og stille kakafoni.

/Anja Lindholm, MA Moderne Kultur

Jeppe Eberlein er født og bor og arbejder i København og uddannet fra Det Kongelige Kunstakademi i København, og har deltaget i talrige gruppe og solo udstilling er siden midten af ​firserne

English text